"نخستین انسان" (۲۰۱۸)، به روایت تصویر

جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۸

(First Man (۲۰۱۸ برای دیدن متن مربوط به ویدیو تگ اول را بزنید

DEFAULT اشتراک گذاری ۰ ۳ افزودن ۶۱۴
۰ دیدگاه