درمان ( ۲۰۱۴ )

۱۳۱ دقیقه | مرموز | مهیج
۱۰ / ۷.۲
۷۳۰۲
۹۲
نویسندگان: Mo Hayder | Carl Joos
زبان: Dutch
تصویر: 2.35 : 1
کارگردان: Hans Herbots
کشور سازنده: Belgium
کمپانی ها: Phanta Film | Eyeworks Film & TV Drama
وضعیت رنگ: Color

یک دکتر جلسه ای درمانی برای بیمارش می گذارد تا وی بتواند چکیده ای از زندگی پیچیده ی او را بفهمد، اما وقتی به سخنان او گوش می دهد...

هنرمندان
۰ دیدگاه