میم مثل مادر ( ۱۳۸۵ )

۹۰ دقیقه | درام
۱۰ / ۷.۶
۳۸۹۲

پزشکان دلیل وضعیت سعید فرزند سپیده را ناشی از استنشاق گازهای شیمیایی در زمان جنگ توسط سپیده می دانند. سهیل (پدر سعید) اصرار دارد تا فرزند را به یک آسایشگاه تحویل دهند اما سپیده مخالفت می کند و...

هنرمندان
تصاویر مشاهده همه
۰ دیدگاه