من ترانه پانزده سال دارم ( ۱۳۸۰ )

۱۰۰ دقیقه

ترانه دختر نوجوانی است که مادرش را در کودکی از دست داده و پدرش به دلایلی در زندان به سر می برد. ترانه به زندگی عادی اش ادامه می دهد تا این که پسر پولداری به او پیشنهاد ازدواج می دهد. ترانه قبول می کند و ازدواج سر می گیرد ولی بعد از مدت کوتاهی پسر ترانه را رها کرده و به خارج از کشور می رود. این در حالی است که ترانه از آن پسر حامله است و ...

هنرمندان
تصاویر مشاهده همه
۰ دیدگاه